Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á – ASIAD 2018

Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á – ASIAD 2018

(Tin thể thao) Cập nhật bảng xếp hạng huy chương ASIAD (Đại hội Thể thao châu Á) diễn ra từ ngày 18/8 tới 2/9 tại Indonesia. Đoàn Trung Quốc tiếp tục thống trị bảng xếp hạng huy chương ASIAD. Bảng xếp hạng được cập nhật ở thời điểm 20h30 ngày 27/8.

TT Đoàn thể thao Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 1 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 2 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 3 Tổng
1 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 4 Trung Quốc 81 60 40 181
2 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 5 Nhật Bản 41 34 52 127
3 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 6 Hàn Quốc 28 34 41 103
4 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 7 Indonesia 20 14 17 51
5 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 8 Iran 16 15 15 46
6 Đài Loan (Trung Quốc) 12 12 17 41
7 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 9 Triều Tiên 12 6 7 25
8 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 10 Thái Lan 9 9 33 51
9 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 11 Ấn Độ 7 10 20 37
10 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 12 Uzbekistan 6 12 12 30
11 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 13 Kazakhstan 6 8 28 42
12 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 14 Bahrain 4 3 2 9
13 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 15 Hong Kong (Trung Quốc) 3 8 15 26
14 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 16 U.A.E 3 6 3 12
15 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 17 Mông Cổ 3 2 5 10
16 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 18 Philippines 3 0 12 15
17 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 19 Việt Nam 2 11 13 26
18 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 20 Malaysia 2 8 6 16
19 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 21 Kyrgyzstan 2 5 9 16
20 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 22 Singapore 2 4 10 16
21 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 23 Qatar 2 2 1 5
22 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 24 Jordan 2 1 8 11
23 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 25 Kuwait 2 1 0 3
24 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 26 Campuchia 2 0 1 3
25 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 27 Macau (Trung Quốc) 1 2 1 4
26 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 28 Li Băng 1 1 2 4
27 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 29 Iraq 1 1 0 2
28 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 30 Liên quân Hàn Quốc & Triều Tiên 1 0 1 2
29 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 31 Saudi Arabia 0 2 1 3
30 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 32 Lào 0 1 2 3
31 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 33 Turkmenistan 0 1 2 3
32 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 34 Tajikistan 0 1 0 1
33 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 35 Pakistan 0 0 2 2
34 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 36 Myanmar 0 0 2 2
35 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 37 Afghanistan 0 0 1 1
36 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 38 Brunei 0 0 0 0
37 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 39 Maldives 0 0 0 0
38 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 40 Bangladesh 0 0 0 0
39 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 41 Nepal 0 0 0 0
40 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 42 Timor Leste 0 0 0 0
41 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 43 Bhutan 0 0 0 0
42 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 44 Palestine 0 0 0 0
43 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 45 Oman 0 0 0 0
44 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 46 Syria 0 0 0 0
45 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 47 Sri Lanka 0 0 0 0
46 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 48 Yemen 0 0 0 0

Share this post