Tam Quốc: Nhân vật Điêu Thuyên mà Lã Bố, Đổng Trác tranh nhau hóa ra chỉ là chuyện hư cấu! Tin Tức 24h

Những người đọc truyện Tam quốc không ai là không biết đến Điêu Thuyền, mỹ nhân xinh đẹp đã khiến cả Lã Bố và Đổng Trác say đắm rồi đánh nhau đến mức đầu rơi máu chảy. Với tài năng và vẻ đẹp của mình, Điêu Thuyền đã thực sự thay đổi cục diện lịch sử lúc bấy giờ khi khiến Lã Bố say đắm mà ra tay giết chết Đổng Trác.

Tam Quốc: Nhân vật Điêu Thuyên mà Lã Bố, Đổng Trác tranh nhau hóa ra chỉ là chuyện hư cấu!

Vẻ đẹp của Điêu Thuyền được ví như Bế Nguyệt (trăng thẹn mà phải nấp sau đám mây). Cái tên này bắt nguồn từ một câu chuyện trong Tam quốc diễn nghĩa khi Điêu Thuyền ngắm trăng trong hoa viên, gió từ đâu bỗng thổi tới khiến vầng trăng bị che khuất. Cha nuôi của Điêu Thuyền là tư đồ Vương Doãn muốn đề cao vẻ đẹp của con gái mà nói với mọi người rằng ánh trăng không thể bì lại với vẻ đẹp của Điêu Thuyền mà phải nấp phía sau ánh trăng.

Kể từ đó, Điêu Thuyền đã được văn hóa dân gian sùng bái và lưu giữ, luôn luôn xuất hiện trong các các chuyện nói về Đổng Trác và Lã Bố. Cùng với Tây Thi, Vương Chiêu Quân và Dương Quý phi, Điêu Thuyền được người đời xem là một trong Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa trong lịch sử Trung Quốc.

Tam Quốc: Nhân vật Điêu Thuyên mà Lã Bố, Đổng Trác tranh nhau hóa ra chỉ là chuyện hư cấu!

Tuy nhiên, lần lại vết tích lịch sử, không có bất cứ sử sách nào đề cập đến một người có tên Điêu Thuyền vào thời Tam Quốc cả. Cuốn sách chính sử đáng tin cậy nhất thời kỳ này là Tam Quốc Chí, phần “Lữ Bố truyện” do Trần Thọ chủ biên, cũng không có câu nào nói đến Điêu Thuyền, tất cả chỉ viết như sau: “Trác thường gọi Bố vào trong các, Bố cùng thị tỳ của Trác lén tư thông. Sau sợ sự việc phát giác, tâm không tự an”.

 

Lại nói, tạp khúc thời nhà Nguyên có tên “Cẩm Vân đường Ám định liên hoàn kế”,  có nhắc đến một người con gái quê ở Sơn Tây, con của Nhậm Ngang, tiểu tự Hồng Xương, khi vào cung của Hán Linh Đế thì có tên là Điêu Thuyền. Tuy nhiên, cái tên này dùng để chỉ một chức quan gọi là Điêu Thuyền, chứ không phải tên người.

Tam Quốc: Nhân vật Điêu Thuyên mà Lã Bố, Đổng Trác tranh nhau hóa ra chỉ là chuyện hư cấu!

Tóm lại, nhân vật Điêu Thuyền trong truyện Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung hoàn toàn là sản phẩm của sự tưởng tượng dựa trên các nguồn dã sử dân gian. Dẫu vậy, nhờ vào sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Tam quốc diễn nghĩa mà Điêu Thuyền đã dần trở thành một nhân vật bất tử, sống mãi trong sự tôn sùng của hậu thế.

Share this post