Đơn vị quảng cáo: Công ty Cổ phần Truyền thông Xem Thể Thao
– Hà Nội. Tel: 04 3772 7988 – Hotline: 0919 405 885
Email:ads.xemthethao@gmail.com
– Tp.HCM. Tel: 08 3930 9885 – Hotline: 0919 435 885
Email:ads.xemthethao@gmail.com